S výborem CULT jsme schválili Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků

Čtvrtek 7. 9. 2023,

Nová pravidla na ochranu plurality a nezávislosti médií v EU jsme schválili naprostou většinou. Nezávislá a svobodná média jsou jedním z pilířů demokracie a hrají v naší společnosti roli hlídacího psa. Právě proto je jejich ochrana v podobě Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků tak důležitá. Za měsíc o něm budeme znovu hlasovat na plenárním zasedání ve Štrasburku. Společně s kolegy z výboru CULT napříč politickým spektrem chceme tuto legislativu schválit bez zbytečných odkladů ještě před volbami do Evropského parlamentu. Naší hlavní prioritou je svoboda a nezávislost médií.

Komise před rokem představila návrh, jehož cílem bylo posílit transparentnost vlastnických vztahů a finančních zdrojů, nezávislost, ale i odpovědnost médií, včetně velkých online platforem.

Nařízení v první řadě ukládá práva a povinnosti poskytovatelů mediálních služeb. Nově do redakční odpovědnosti spadá nejen výběr programů a tiskových publikací, ale také jejich obsah. Nově definovaná je také například pluralita médií, mediální gramotnost nebo také velké online platformy.

Poskytovatelé mediálních služeb budou muset neprodleně zveřejňovat informace o vlastnictví a vazbách, o osobách s redakční odpovědností nebo informace o státním financování například formou reklamy. Pro veřejnost bude také dostupná online databáze vlastníků médií včetně informací na regionální a lokální úrovni. To se přímo dotkne mediálních konglomerátů jako jsou KESMA v Maďarsku nebo MAFRA v České republice.

Komise původně nenavrhla zákaz vlastnictví médií pro politiky. Ve výboru CULT jsme však přijali pozměňovací návrh, který omezuje vlastnictví médií pro hlavy států, premiéry, ministry na úrovni členských států, ale také pro předsedu Komise, Evropské rady a komisaře na úrovni EU.

Dalšími pozměňovacími návrhy jsme posílili redakční svobodu a nezávislost. Bude zakázáno ovlivňovat nebo ukládat povinnost zveřejňovat redakční rozhodování. Novináři a jejich zdroje budou mnohem lépe chráněni. Chceme zabránit tragédiím jakou byla vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky na Slovensku.

Zásadní změnou je nahrazení Skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA) novým orgánem - Evropským sborem pro mediální služby. Naší hlavní snahou bylo posílit jeho nezávislost na Komisi a zajistit mu větší autonomii. Nově vznikne expertní komise, která se má skládat ze zástupců mediálního sektoru i z dalších oblastí než jen audiovize. Ta má zajistit zastoupení širokého mediálního spektra a zároveň podpořit vyvážený a objektivní přístup Sboru.

Vedla se také diskuse o článku 17, který zavádí nové podmínky poskytovatelům mediálních služeb na velmi velkých online platformách (VLOPs) jako je Google nebo YouTube.

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků ukládá podmínky pro transparentní, objektivní, přiměřené a nediskriminační zadávání reklamy státem. Veřejné finanční prostředky přidělené pro účely reklamy jednomu poskytovateli mediálních služeb by nově neměly překročit 15 % celkového rozpočtu přiděleného všem poskytovatelům na vnitrostátní úrovni.

Jsem ráda, že prošel i jeden z mých pozměňovacích návrhů na odstranění limitu 1 milionu obyvatel v rámci územního celku právě pro povinnost zveřejňovat informace o poskytovatelích služeb a výdajích na reklamu. Podle původního znění by se tato povinnost vztahovala v případě České republiky pouze na hlavní město Praha, Jihomoravský, Moravskoslezský a Středočeský kraj, nikoliv však ostatní kraje a města.

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků není jediným nástrojem na ochranu nezávislosti médií v Evropě. Je nicméně prvním krokem k vytvoření společných standardů pro ochranu plurality a svobody médií v členských státech. Doufám, že Evropský parlament bude úspěšný v jednáních s Radou a Komisí a že brzy budeme mít nová pravidla, která zajistí nezávislost médií v EU.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2024 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál | Změnit nastavení cookies

Hexadesign