Šojdrová: Zprávu Rodrigues nepodpořím!

Pondělí 7. 9. 2015,

Evropský parlament bude ve středu hlasovat o Zprávě o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání. Za bohulibě znějícím názvem se však ukrývá celá řada problematický bodů, které navíc přímo odporují základním smlouvám o fungování Unie ve věcech vzdělávání.

Zdroj: fastcompany.com

Zdroj: fastcompany.com

„Zpráva z dílny socialistické poslankyně Rodrigues sice obsahuje některé pravdivé informace, kdy vyjmenovává například nižší průměrné platy a zejména důchody žen či jejich vyšší nezaměstnanost, nepřináší však žádná nová praktická řešení. Jedná se o nadbytečný dokument plný ideologických frází.“ říká česká europoslankyně Michaela Šojdrová, která se proti návrhu aktivně postavila již na jednání Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví.

Zpráva, která je vlastní parlamentní iniciativou a její případné přijetí tak nebude pro žádný členský stát závazné, prolamuje zásadu subsidiarity v oblasti vzdělávání, která je zaručena členským státům v článku 5 Lisabonské smlouvy.

„Až tedy bude někdo z politiků českou veřejnost přesvědčovat, že nám ‚Brusel‘ přikazuje například zavedení povinné sexuální výchovy pro všechny žáky, po které zpráva také volá, nevěřte mu. Jde jen o ‚přání‘ určité části poslanců Evropského parlamentu. Ze své jednoroční zkušenosti vím, že k této neblahé praxi bohužel dochází poměrně často a usnesení parlamentu nepodceňuji. Na veřejné mínění mají velký dopad,“ upozorňuje europoslankyně.

Zpráva podle Šojdrové také nepřiměřeně tlačí na to, aby se dívky věnovaly tzv. mužským oborům. Argumentuje se zde přitom potlačováním tzv. genderových stereotypů. V textu samotné zprávy se dokonce objevuje přímo výzva žákům a žákyním, aby se chlapci více věnovali výuce domácích prací a dívky technickým oborům.

„Tento přístup považuji za naprosto absurdní. Pokud chceme rovnoměrnější zastoupení obou pohlaví v některých oborech, byla by na místě spíše aktivní pozitivní motivace, nikoli lámání přirozených aspirací a přání konkrétních dětí či dospívajících. Podobnou praxi zažila má generace za minulého režimu,“ vysvětluje poslankyně další argument proti přijetí zprávy.

„Každý rozumně uvažující člověk vnímá rovnost mezi mužem a ženou, ale i jejich vzájemné přirozené odlišnosti. Ví, že rovnoprávný přístup ke vzdělávání je základem pro zdravou společnost a nepotřebuje k tomu žádnou parlamentní zprávu. Na postavení žen ve společnosti je hodně co zlepšovat, ale toto rozhodně není cesta vedoucí k úspěchu,“ uzavírá Šojdrová.


Galerie:


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2022 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign