Zdraví je jen jedno

Úterý 15. 2. 2022, Michaela Šojdrová

PROJEV NA PLÉNU EP

Zpráva Zemědělského výboru, která se zabývá stavem životních podmínek hospodářských zvířat, uznává pokrok, kterého zemědělci v této oblasti dosáhli, ale zároveň upozorňuje na nutnost dalších změn. 

Zemědělský výbor žádá Komisi, aby předložila revizi legislativy do konce roku 2023, které musí předcházet dopadová studie založená na nejnovějších vědeckých poznatcích, na příkladech dobré praxe, studii, která zohlední všechny možnosti i dopady přechodu na alternativní způsoby chovů.

Zpráva výboru AGRI začlenila většinu toho, co pro zlepšení chovů zvířat požadují občané a organizace na ochranu zvířat v peticích. Výbor AGRI konkrétně požaduje novou legislativu pro celo-unijní zákaz klecových chovů nosnic po roce 2027.   Aby zemědělci byli schopní zrealizovat tyto změny a neztratili konkurenceschopnost, požadujeme dostatečné přechodné období, a především finanční podporu.  Za sebe si dovolím říct, že dostatečná finanční podpora pro realizaci změn je podmínkou č. 1.

 

Výbor AGRI zdůrazňuje také 2. podmínku, a tou je vynucování dodržování stejných podmínek i u dovážených živočišných produktů ze zemí mimo EU. Parlament proto nekompromisně žádá zákaz dovozu hospodářských zvířat nebo živočišných produktů, které nesplňují evropské normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Tímto opatřením nejen zabráníme znevýhodnění našich zemědělců, ale také rozšíříme myšlenku důležitosti životních podmínek zvířat i mimo EU.    Velmi oceňuji slova francouzského ministra zemědělství, který jako jednu z hlavních priorit vidí právě „reciprocitu“ a zajištění tzv. „zrcadlového pravidla“ u obchodních smluv se třetími zeměmi. 

Jsem přesvědčená, že jediný způsob, kterým docílíme zlepšení životních podmínek zvířat, je ve spolupráci se zemědělci. Jejich podporou, a realistickými změnami, na které se mohou připravit.

Zemědělci velmi dobře vědí, že zdraví je jen jedno – vědí, že i naše zdraví je závislé na zdraví hospodářských zvířat a, že je v jejich zájmu, chovat zvířata v co nejlepších podmínkách.  K tomu potřebují naši podporu, důvěru a vědomí, že i my si jejich práce vážíme.

Chci oslovit v této chvíli všechny kolegy, kteří váhají, jak budou hlasovat. Kolegyně a kolegové, prosím podpořte zprávu zemědělského výboru, která je velkým krokem směrem k dobrým životním podmínkám a může to být

tento parlament, který v roce 2023 začne projednávat novou legislativu.   


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2022 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign