Ženy by neměly chybět tam, kde se o nich rozhoduje!

Úterý 30. 6. 2015,

Zítra bude česká vláda (již podruhé) rozhodovat o návrhu upravujícím zastoupení mužů a žen na kandidátkách pro krajské a parlamentní volby. Ačkoliv sama v tuto chvíli nejsem zastánkyní kvót, považuji je za možnou alternativu. Vyšší zastoupení žen ve veřejných funkcích je totiž příspěvkem k vyšší soudržnosti společnosti, je využitím velkého potenciálu, a mělo by být i v zájmu politických stran.

zdroj: tiscali.cz

zdroj: tiscali.cz

Cílem by mělo být vyvážené zastoupení žen a mužů všude tam, kde se o nich rozhoduje, tedy v zastupitelstvech obcí, krajů, v parlamentu i ve vládě, orgánech veřejné správy či v řídících orgánech společností vlastněných státem, kraji či obcemi. Zde je v zájmu žen u toho být a mít silný hlas.

Je otázkou, zda je na případné kvóty česká společnost dostatečně vyzrálá a zda by jejich zavedení nebylo v jistém ohledu kontraproduktivní. Existuje názor, že případné kvóty pro zastoupení mužů a žen na kandidátních listinách by mohly být protiústavní. Jak se ale srovnáme se skutečností, že ženy u nás dostávají o 20 % nižší mzdu a o 39 % nižší penze? Asi to není v rozporu s ústavou, ale rozhodně to není v souladu s cíli společnosti, která chce být spravedlivá. Ať už návrh projde či nikoliv, měli bychom najít odvahu skutečně zlepšit postavení žen ve společnosti včetně poctivého ohodnocení jejich mateřské role!

Rozumné politické strany by se měly otázkou vyššího zastoupení žen poctivě zabývat. Řešením nemusí být jen případné zákonné či vnitrostranické kvóty, které třeba v Německu zavedla i konzervativní CDU, ale především společné hledání cest, jak ženy v politice podpořit.

Ženy mají jiné nároky a aktivní politická role je převážně neslučitelná s rodinným životem a od ženy je potřeba značné oběti. Sama mohu mluvit ze zkušenosti z mé domovské KDU-ČSL, kde ženy tvoří 52 % členské základny. Máme dostatek členek, ale pouze malý počet z nich dosáhne na pozici ve vedení strany či na volenou funkci. Nejvíce je to pak patrné se zvyšující se úrovní od té komunální až po celostátní. Často by přitom stačilo poměrně více pochopení a pozitivních opatření, větší networking žen političek, vytipovávání a aktivní oslovování aktivních žen na komunální úrovni apod.

Za patnáct měsíců budeme mít první příležitost otestovat si, zda je k posílení zastoupení žen v politice skutečně vůle. Budu velmi pečlivě sledovat počet žen v krajských zastupitelstvech a radách. Regulace, v tomto případě kvóty, mohou být dobrým opatřením tam, kde se přirozenou cestou a pozitivní motivací nepodaří dosáhnout změny. Pokud se situace nezlepší, myslím, že voliči sami si řeknou o změnu a uspějí strany, které to pochopí.

 

Článek psán pro: http://sojdrova.blog.respekt.ihned.cz/


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2024 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál | Změnit nastavení cookies

Hexadesign