Moje priority

České předsednictví jako naše velká příležitost

Priority českého předsednictví odrážejí realitu, jsou ambiciózní, ale realistické. Pokud chceme uchránit naši svobodu a bezpečnost pro budoucí generace, nemáme jinou volbu, než pomoci Ukrajině v boji za svobodu a nezávislost všemi dostupnými prostředky. Nemůžeme mít jinou prioritu než nezávislost na ruských energetických zdrojích a posílení evropských bezpečnostních kapacit. Musíme podpořit sociální soudržnost i potravinové zabezpečení, jinak hrozí ztráta důvěry občanů a krize.

Podpora českého zemědělství a rozvoje života ve venkovských oblastech

Poslanecký klub Evropské lidové strany, ke kterému patřím, je největším zastáncem práv zemědělců v EU. Jako členka Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) se aktivně podílím na reformě společné zemědělské politiky (SZP), která bude ovlivňovat podobu zemědělství do roku 2027 a určovat způsob přerozdělování evropských zemědělských dotací.

Další agrární téma, ve kterém se angažuji, jsou genomicky šlechtěné plodiny. Abychom zajistili dostatek zdravých potravin a zajistili konkurenceschopnost našim zemědělcům, potřebujeme umožnit využití genomicky šlechtěných plodin a biotechnologie. Usiluji o urychlení příprav změn legislativy na úrovni EU a o bezpečné pěstování geneticky upravených plodin.

Ochrana životního prostředí

Dlouhodobá a udržitelná podpora životního prostředí je jednou z podmínek naší dobré budoucnosti, od které nemůžeme ustoupit. Evropská unie si v boji proti klimatickým změnám stanovila mnoho ambiciózních cílů, které podporuji. Veškeré změny však musíme zavádět střízlivě a ne ideologicky. Tyto změny nás všechny budou stát velké úsilí i peníze, ale pokud to neuděláme nyní, negativní dopady budou mnohem větší.

Pomoc Ukrajině v boji za svobodu a nezávislost

Pokud chceme uchránit naši svobodu a bezpečnost pro budoucí generace, nemáme jinou možnost, než pomoci Ukrajině v boji za svobodu a nezávislost všemi dostupnými prostředky. Prioritou je naše nezávislost na ruských energetických zdrojích a posílení evropských bezpečnostních kapacit. Válka na Ukrajině se navíc stále více stává válkou proti dětem. Jako dlouholetá členka Skupiny pro práva dětí mám k této problematice velmi blízko a v pomoci ukrajinským dětem se aktivně angažuji.

Vzdělávání

Vzdělávání je jedno z témat, které mi protkává život dlouhodobě, a proto se jím zabývám i v Evropském parlamentu. Jako místopředsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT) považuji za prioritu naplnění cílů evropského prostoru vzdělávání v oblastech jako je vzájemné uznávání školních výsledků, rozvoj jazykových kompetencí nebo vytvoření společného rámce vzdělávání o EU. Důraz by měl být přitom kladen na to, aby žádný talent nezůstal opomenut. Důležitá je i podpora digitálního vzdělávání a pomoc se začleněním ukrajinských dětí. EU zde musí postupovat jednotně, komplexně, stabilně, ale i flexibilně.

Solidarita & bezpečnost

Je důležité, aby v debatě o závažných politických problémech převládal rozum nad emocemi a vedla se věcná diskuse, při které nebudeme zapomínat na hodnoty. Zneužívání strachu jako politického nástroje je znakem totalitní společnosti. Bezpečnost i solidarita jsou klíčové hodnoty a my politici se musíme postarat o to, aby byly obě tyto hodnoty zajištěny.

Pracuji pro vás, občany České republiky a Evropany

V politice je důležité mít vize, vědět, kam chceme společnost vést a co pro to musíme udělat. Když jsem byla v roce 2014 zvolena europoslankyní, začala pro mne nová životní a profesní etapa, kterou dodnes vnímám jako významný krok k rozvoji zkušeností, které jsem měla možnost získat. V roce 2019 jsem díky Vám svůj mandát obhájila a mohu proto být i nadále Vaší europoslankyní a s hrdostí hájit zájmy České republiky i celé Evropy. Svoji práci v politice beru jako službu a snažím se nezklamat.

Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2022 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign