Zprávy

Soutěž - Evropský rok kulturního dědictví 2018 IV - Bouřlivý novinář na Kroměřížském sněmu

Úterý 5.9.2017 Články Soutěž

Události spojené s Kroměřížským sněmem přivedly do města stovky významných osobností všech zemí habsburské monarchie. Jednou z nich byla i významná postava národního obrození, kterou považujeme za mistra satiry a zakladatele české žurnalistiky. V dnešním díle soutěže bychom si rádi připomněli Karla Havlíčka Borovského.

Budoucí novinář se narodil do kupecké rodiny v obci Borová na Vysočině. Odtud si vypůjčil svůj přídomek Borovský. Po studiích v Praze, kdy byl vyloučen z kněžského semináře, pobýval několik let jako vychovatel v Moskvě.

 

Pamětní deska v Kroměříži

V roce 1848 se zapojil do revolučního dění a podílel se na organizování Slovanského sjezdu. V červnu byl zvolen poslancem říšského sněmu za volební obvod Humpolec. Z tohoto důvodu vedla jeho cesta na zasedání sněmu do Kroměříže, kam byl přenesen v listopadu z Vídně. Havlíček se zde více než politice věnoval žurnalistice. Ubytování našel u kupce Weise na Velkém náměstí. Během pobytu zajížděl i do okolních obcí, například do Rataj. Již v prosinci 1848 se svého poslaneckého mandátu vzdal.

Po odstoupení z politické funkce se stal redaktorem týdeníku Slovan. V roce 1851 byl zatčen a následné tři roky strávil známým vyhnanstvím v Brixenu.  Po návratu do Čech měl úředně nařízeno pobývat v Německém  (dnešním Havlíčkově) Brodu. Současně jej postihly rodinné tragédie a nedlouho poté sám podlehl nemoci ve věku nedožitých 35 let.

V Havlíčkově tvorbě nalezneme mnoho odkazů na zkušenosti z pobytu v cizině. Vyzdvihujeme jej jako zakladatele české žurnalistiky a proslul svými útoky proti absolutistickému způsobu vlády.

Pobyt slavného literáta připomíná v našem městě pamětní deska odhalená z podnětu tělovýchovné jednoty Sokol v roce 1908. Tehdejší majitel domu na Velkém náměstí však s umístěním nedal souhlas a tak musela být instalována na domě sousedním.

Soutěžní otázka:

Kde nalezneme dům, v němž Karel Havlíček Borovský pobýval během Kroměřížského sněmu?

a) Havlíčkova ulice

b) Riegrovo náměstí

c) Velké náměstí

Odpovědi zasílejte do 20. září na adresu info@sojdrova.cz. 

Jméno výherce belgických pralinek a alsaského vína bude uvedeno na stránkách Týdeníku Kroměřížska 3.10. 2017.

Správná odpověď na otázku z minulého kola " Kde došlo k setkání F. X. Richtera s W. A. Mozartem?" byla c) Štrasburk

Jména výherců: 

Jiří Janečka, Rusava

Barbora Petrtýlová, Praha 8

Josef Zábojník, KroměřížSdílet zprávu