Azylový a migrační fond není podpora nelegální migrace. Naopak.

Středa 3. 4. 2019

Azylový a migrační fond funguje již v současnosti. Název fondu může vyvolat falešný dojem, že smyslem fondu je podpora migrace do EU. Ve skutečnosti však fond usiluje o snížení ilegální migrace a řešení jejích následků. Pokud by fond neexistoval, musely by členské státy tato opatření financovat z národních zdrojů a státy by se hůře koordinovaly. To by pochopitelně snížilo potenciál států a EU usměrňovat migraci a vypořádat se s jejími následky. Fond jako takový proto považuji za důležitý nástroj pro řešení migrace.

Integrace legálních a navracení nelegálních migrantů

Mezi opatření, které fond financuje, patří i integrace legálních migrantů a spolupráce s třetími zeměmi.  Legálním migrantům, např. zahraničním pracovníkům, přesídleným krajanům, nebo lidem, kteří získali azyl je možné z těchto peněz financovat integrační služby (jazykové kurzy, informace pro cizince).

Pro navracení nelegálních migrantů do států původu je naprosto klíčová spolupráce se třetími zeměmi. Návrh, který předložila Komise, počítal s flexibilní možností čerpání z rozpočtu fondu tak, aby bylo možné financování maximálně přizpůsobit aktuální situaci.

EU nemůže bojovat proti nelegální migraci bez flexibilního financování

Evropský parlament bohužel na nátlak levicových stran ve své zprávě nastavil limit na financování spolupráce se třetími zeměmi na 5 % prostředků fondu. To je pro mě nepřijatelné. Má-li Evropa efektivně předcházet a reálně řešit migrační krize, potřebuje k tomu možnost flexibilně čerpat z rozpočtu fondu. Dostatečné prostředky na spolupráci s třetími zeměmi a navracení nelegálních migrantů jsou pro toto klíčové. Každá migrační vlna má svá specifika a stěží můžeme předvídat, na co konkrétně bude během sedmi let potřeba prostředky vynaložit. Omezování čerpání rozpočtu by mohlo mít osudový dopad na potenciál EU předejít další migrační krizi. Naše pozměňovací návrhy, které by se snažily situaci napravit, bohužel nebyly přijaty. 

Pro nařízení o AMF jsem nehlasovala, protože omezilo prostředky pro navracení nelegálních migrantů.

Přestože fond jako takový považuji za důležitý nástroj, kvůli omezení prostředků na spolupráci s třetími zeměmi jsem zprávu Parlamentu při závěrečném hlasování nepodpořila. Návrh nařízení bude nyní projednán se členskými státy. Lze očekávat, že se členské státy tomuto limitu na čerpání prostředků postaví. Pokud se jim to podaří, bude možné fond více využívat i k navracení nelegálních migrantů. V takovém případě bych při finálním hlasování mohla fond podpořit.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2018 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign