Méně bariér pro rodiče na pracovním trhu

Čtvrtek 4. 4. 2019

Tisková zpráva

Evropský parlament dnes stvrdil minimální pravidla pro slaďování pracovního a soukromého života. Nová legislativa myslí na zlepšení podmínek pro ženy na trhu práce a možnosti rozdělení pečovatelských povinností o děti mezi oba dva rodiče.

„Směrnice usiluje o to, aby se otcové více podíleli na péči o děti a matky se mohly dříve vracet ke svému povolání. Snaží se toho docílit především větší dostupností otcovské dovolené, dvouměsíčním nepřevoditelným nárokem každého rodiče na rodičovskou dovolenou a větší dostupností flexibilních pracovních úvazků.

S eurokomisařkou Marianne Thyssen

S eurokomisařkou Marianne Thyssen

 Jde jen o motivační opatření, rozvržení pečovatelských povinností mezi rodiči pochopitelně zůstane jejich volbou. Smyslem je mimo jiné překonat rozdíly ve výši mezd (a v důsledku i penzí) mužů a žen a poskytnout rodičům více možností, jak skloubit práci s péčí o děti nebo jiné příbuzné.“  komentuje Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která působí ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, dlouho vyjednávaný kompromisní text.

V České republice se směrnice projeví především prodloužením otcovské dovolené na 10 dnů a úpravou rodičovské dovolené. Legislativa ale neřeší jiný palčivý problém Česka: „Zavedení možnosti desetidenní otcovské dovolené a dvouměsíčního nepřenositelného nároku tatínků na rodičovskou dovolenou bude motivovat tatínky k zapojení se do péče o děti. To však samo o sobě nepomůže překonávat bariéry, s kterými se matky setkávají při návratu na pracovní trh. Česká republika by měla využít dostupných finančních zdrojů z EU na vybudování sítě školek a dalších pečovatelských zařízení, která bude odpovídat potřebám rodin,“ upozorňuje Michaela Šojdrová.

Michaela Šojdrová k návrhu dodává: „Péče o děti je jedním z největších přínosů rodičů pro společnost a jako taková musí být ze strany společnosti oceňována. Péče o děti není dovolenou, ale službou veřejnosti, investicí pro celou společnost. Toto je princip, který se snažím promítat i do jiných návrhů.“


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2018 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign