Budoucnost je ve vašich rukou

Sobota 23. 10. 2021,

Konference o budoucnosti Evropy probíhá formou řady diskusí vedených občany, které mají lidem z celé Evropy umožnit sdílet své myšlenky a přispět tak k utváření naší společné budoucnosti. V sobotu 23. října se v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku uskutečnilo v pořadí druhé plenární zasedání. Přečtěte si můj projev...

Vážení kolegové, účastníci dnešní konference

Dámy a pánové,

Jsem českou poslankyní v Evropském parlamentu, ve frakci Evropské lidové strany. Věřím v zastupitelskou demokracie a také věřím v to, že bez naslouchání lidem, se nedá dělat dobrá politika.

Děkuji všem občanům, kteří o budoucnosti Unie uvažují a zvlášť těm, kteří se přímo zapojili do diskuse. Vašich 22 tisíc příspěvků ukazuje realitu, podle mého názoru je to méně, než by se dalo čekat, ale obsah těchto příspěvků je velmi zajímavý, skutečně v některých námětech nový anebo naopak potvrzuje naše směřování. 

V Evropském parlamentu jsem stálou zpravodajkou pro Evropský sbor solidarity a zpravodajkou pro Evropský vzdělávací prostor. Samozřejmě mě tedy primárně zajímají podněty v oblasti vzdělávání - kultury - mládeže a sportu, zde máme zatím 1 829,  příspěvků.

Chci zmínit například návrhy na zřízení společných evropských výukových  platforem pro  jazykové vzdělávání nebo pro vysokoškolské kurzy, silně zaznívá myšlenka pro společný komunikační jazyk, kterým by například mohla být angličtina, návrh na společný evropský svátek, jako den volna, kterým by měl být 9. květen jako den Evropy, požadavek na péči o společné kulturní dědictví, který by mohl být zdůrazněn novým komisařem pro kulturu.

Tolik několik příkladů myšlenek, které  nám občané přes platformu poslali.

Milí občané, bereme vaše připomínky vážně. Spolu s vámi jsem přesvědčená o tom, že vzdělaní je tou nejlepší investicí do budoucnosti a kultura je naším společným bohatstvím,  o které musíme společně pečovat. 

Evropská unie je prostorem svobody a demokracie. Tyto hodnoty jsou křehké, musíme je neustále bránit. Svoboda musí jít ruku v ruce s odpovědností a já doufám, že se nám podaří využít Konferenci k posílení odpovědnosti za naši společnou budoucnost.


Galerie:


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2022 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign