Jak je Česká republika připravena na boj s dvojí kvalitou zboží?

Pátek 24. 9. 2021,

Tisková zpráva

Europoslankyně Michaela Šojdrová zveřejnila studii o dvojí kvalitě potravin, která posuzuje  implementaci evropské Směrnice o nekalých obchodních praktikách do naší legislativy a na základě provedených testů odhaluje dvojí kvalitu u konkrétních potravin.

 

„Česká republika stála v čele boje proti dvojí kvalitě zboží na vnitřním trhu. I díky tomu byla v roce 2019 v Evropském parlamentu přijata směrnice o nekalých obchodních praktikách.  Chtěli jsme ukončit nekalé praktiky výrobců a dovoz méně kvalitního zboží na náš trh. Zajímalo mě, jak Česká republika využila evropské právo na ochranu spotřebitele v praxi, a proto jsem oslovila české odborníky v oblasti práva a kvality potravin,“ vysvětluje důvody vzniku studie Michaela Šojdrová (KDU-ČSL)

Závěry studie upozorňují na rozdrobenost právní regulace mezi potraviny a ostatní zboží, což komplikuje orientaci jak spotřebitelům, tak kontrolním orgánům. Její autoři také upozorňují na riziko, že pokud nebude transpozice směrnice o nekalých obchodních praktikách provedena v požadovaných termínech, hrozí České republice řízení ze strany Evropské komise (tzv. Infringement  procedure).

Přijali jsme zatím změnu zákona o potravinách, ale nemáme novelu zákona o ochraně spotřebitele. Současná právní regulace se tak vztahuje jen na potraviny, ale ne na ostatní výrobky, a v některých bodech se odlišuje od evropské úpravy. Do budoucna tak bude potřeba rychle přijmout doplňující právní regulaci pro ostatní výrobky a sladit evropskou a českou úpravu,“ vysvětluje jeden z hlavních závěrů Blanka Vítová, proděkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a autorka části studie.

Robert Gál z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vedl část studie, která hodnotila rozdíly v kvalitě potravin: „Ověřili jsme si využitelnost metodiky, kterou používáme v ČR i v EU. Zjistili jsme, že z 15 druhů potravin jsou 4 potraviny rozdílné kvality. I přes toto zjištění vidím oproti studiím od roku 2019 určité zlepšení.  Není tedy problém zjistit, zda zboží na našem trhu je stejně kvalitní jako jinde v EU. Problém vidím spíše postihu za toto klamání spotřebitelů. Je třeba mít i naši českou legislativu dobře nastavenou.  Díky této studii by Česká zemědělská a potravinářská inspekce mohla dát podnět k řízení ve 4 případech dvojí kvality na podezření z klamání spotřebitele.“

Odbornou debatu sledoval i poslanec Marian Jurečka, který jako ministr zemědělství v roce 2017 na Radě ministrů přesvědčil své kolegy, aby podpořili boj proti dvojí kvalitě zboží

 „I když nejsme sami, kdo má zpoždění v legislativě kvůli pandemii, měli bychom si pospíšit.  Pokud myslíme boj proti dvojí kvalitě zboží vážně, potřebujeme mít účinný nástroj také na naší národní úrovni a schválený zákon o potravinách je jen prvním krokem.  Se zjištěním této studie budeme pracovat a naším úkolem po volbách je předložit co nejdřív kvalitně zpracovanou novelu zákona o ochraně spotřebitele.“

 

Europoslankyně Michaela Šojdrová plánuje předat celou studii Ministerstvu zemědělství a Státní zemědělské a potravinářské inspekci: „Samozřejmě, že nás budou zajímat další kroky kompetentních orgánů. Tato studie je důležitá také pro diskusi, kterou povedeme v Evropském parlamentu o implementaci a dopadech nové spotřebitelské legislativy.“

 

Studie vznikla jako smluvní výzkum za finanční podpory Michaely Šojdrové, poslankyně Evropského parlamentu, a poslaneckého klubu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. Bez uvedení citlivých údajů o zjištění konkrétních výrobků je přístupná na www.sojdrova.cz  zde.

 


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2022 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign