Méně byrokracie pro zemědělce

Středa 24. 4. 2024,

Evropský parlament schválil opatření zjednodušující Společnou zemědělskou politiku (SZP).  Nové revidované environmentální podmínky EU  budou mít významný dopad na zemědělské podniky i v České republice. Tyto změny zahrnují možnost výjimek z pravidel společné zemědělské politiky v případě extrémních klimatických podmínek, což by mohlo pomoci zemědělcům lépe se přizpůsobit a zvládat nepředvídatelné počasí. Kromě toho, menší zemědělské podniky by měly být osvobozeny od některých kontrol a sankcí, což by jim mohlo poskytnout větší flexibilitu a snížit administrativní zátěž.

Změna reaguje na první rok implementace SZP v období 2023-2027 a má za cíl snížit administrativní zátěž pro zemědělce a zároveň posílit environmentální aspekty politiky.Návrh nařízení upravuje pravidla standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES/GAEC) a modifikuje strategické plány SZP. Nejedná se o změkčení podmínek, ale spíše flexibilnější přístup k plnění požadavků, s důrazem na podporu malých zemědělcůZměna reaguje na první rok implementace SZP v období 2023-2027 a má za cíl snížit administrativní zátěž pro zemědělce a zároveň posílit environmentální aspekty politiky.

Návrh nařízení upravuje pravidla standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES/GAEC) a modifikuje strategické plány SZP. Nejedná se o změkčení podmínek, ale spíše flexibilnější přístup k plnění požadavků, s důrazem na podporu malých zemědělců.

Klíčové změny:

  • Revidované environmentální „podmínky“ budou platit již pro žádosti o podporu EU v roce 2024
  • Možnost dalších výjimek z některých pravidel společné zemědělské politiky v případě extrémního počasí
  • Menší zemědělské podniky do deseti hektarů budou osvobozeny od kontrol a sankcí za nedodržování některých pravidel

Očekávané dopady:

  • Snížení administrativní zátěže pro zemědělce a vnitrostátní orgány.
  • Usnadnění dodržování požadavků DZES pro zemědělce.
  • Podpora udržitelných zemědělských praktik.
  • Ochrana životního prostředí a biodiverzity.

Další postup

  • Nařízení nyní musí schválit Rada.
  • Belgické předsednictví Rady informovalo  Evropský parlament, že pokud poslanci návrh přijmou v podobě, na které se dohodl Zvláštní výbor Rady pro zemědělství, přijme Rada stejné znění.
  • Po schválení Radou bude nařízení zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí okamžitě v platnost. Zemědělci budou moci uplatňovat revidované environmentální podmínky pro své žádosti o finanční podporu EU již v roce 2024.

"Je to důležitý krok k zefektivnění Společné zemědělské politiky a zajištění její větší podpory pro zemědělce a životní prostředí," uvedla Michaela Šojdrová (EPP, KDU-ČSL) "Změny pomohou zjednodušit administrativu, snížit zátěž pro malé zemědělce a zároveň zachovat environmentální aspekty zemědělské politiky," dodala.

 


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2024 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál | Změnit nastavení cookies

Hexadesign