Otevírám debatu o využití nových genomických technik pro zvýšení odolnosti a kvality plodin!

Úterý 15. 11. 2022,

Ruská agrese na Ukrajině způsobila krizi, která ovlivňuje ceny energií i potravin a výrazně dopadá na zemědělskou výrobu. Pokud chceme v EU zajistit dostatek cenově dostupných potravin a zároveň chránit životní prostředí a podporovat konkurenceschopnost evropských zemědělců, musíme zásadně otevřít téma nových genomických technik.

Europoslankyně Michaela Šojdrová, která se problematikou potravinové bezpečnosti a dalšími navazujícími zemědělskými tématy zabývá, se proto rozhodla uspořádat spolu s evropskou technologickou platformou Plants for the Future (Plant ETP) kulatý stůl s následnou diskusí na téma „Nové genomické techniky (NGTs) ve šlechtění rostlin – jaká bude jejich role při přechodu na udržitelnější zemědělsko-potravinovésystémy?“. Akce proběhne 16. listopadu od 9:30 na adrese COMET Louise, Place Stephanie 20, 1050 Brusel.

 

Akce probíhá v kontextu českého předsednictví a zúčastní se jí proto i zástupci hospodářských, výzkumných a politických subjektů z České republiky. Jejím cílem je poskytnout platformu pro diskusi a sdílení různých přístupů k dosažení udržitelného zemědělsko-potravinového systému. Akce bude rozdělena do dvou částí – dopoledne proběhne expertní kulatý stůl, kterého se budou účastnit zástupci zemědělství i politiky, na který naváže odpolední diskuse, jejíž součástí bude i shrnutí a prezentace potenciálu NGTs. Europoslankyně Michaela Šojdrová na této akci představí i studii „Genome edited crops; a European perspective“, kterou iniciovala. Studii zpracovali odborníci z EU-SAGE (European Sustainable Agriculture Through Genome Editing) a Akademie věd ČR.

 

Úvodního slova na odpoledním panelu se ujme Michaela Bartoňová z oddělení zemědělství a životního prostředí na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii. Na akci vystoupí výkonná ředitelka neziskové organizace Plants for the Future ETP (Plant ETP) Amrit Nanda, která si klade za cíl vytvářet společnou vizi budoucnosti v odvětví rostlinné výroby a podporovat udržitelné zemědělské systémy. Českou vědeckou obec bude reprezentovat doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze (speciální produkce rostlinná), která se zaměřuje na geneticky modifikované organismy a je rovněž členkou Vědeckého výboru Ministerstva zemědělství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.

 

Nové metody šlechtění nejsou jediným řešením, ale mohou výrazně pomoci k dosažení udržitelné zemědělské produkce. Soběstačnost v základních komoditách by měl být náš národní i evropský strategický cíl. Je to i poučení z krizí, kterými procházíme. Bylo by velkou chybou neslyšet hlas vědců i zemědělců, kteří po využití nových šlechtitelských metod volají,“ dodává Michaela Šojdrová, členka výboru AGRI v Evropském parlamentu.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2023 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign