Na cestě za dobrými přepravními podmínkami zvířat

Středa 26. 1. 2022, Michaela Šojdrová

Miliony hospodářských zvířat jsou každoročně převáženy napříč EU (1,6 mld. živých zvířat). Většina z nich je převážena  na jatka. Způsob přepravy u některých zvířat hraničí s týráním.

Dobré životní podmínky během transportu by měly být hospodářským zvířatům zajištěny zvláštními pravidly EU platnými od roku 2005; nicméně se ukazuje, že stávající pravidla jednak nejsou dodržována a v některých aspektech nevyhovují potřebám zvířat.

V červnu 2020 Evropský parlament zahájil šetření údajných porušování pravidel EU

pro přepravu zvířat a po 18 měsících dospěl k závěru, že ustanovení EU v této oblasti nejsou v členských státech vždy dodržována Mezi nejzjevnější porušení patří nedostatek volného prostoru, zásobování vodou nebo potravinami pro přepravovaná zvířata. Přeprava někdy probíhá za extrémních teplot a doba jízdy je příliš dlouhá.

Přepravní kontejnery by měly být  určeny pro zboží, nikoli živá zvířata. Potřebné zkrácení přepravní doby bude možné pouze díky zvýšení finanční podpory regionálních a mobilních jatek jak z rozpočtu EU tak členských států, díky kontrole transportů do a z třetích zemí a přechodnému období, které umožní adaptaci zemědělců na nové podmínky. Porážka a zpracování masa v blízkosti místa chovu přispívá k dobrým životním podmínkám zvířat, k ekonomickému profitu zemědělců a také snižuje emise skleníkových plynů.  Komisařka Kyriakydes nám slíbila, že Komise okamžitě podnikne kroky, které povedou ke zlepšení životních podmínek zvířat.

Dobré životní podmínky zvířat během přepravy musí být respektovány a v této oblasti není moc prostoru pro kompromisy. Naše společnost má odpovědnost za každého živého tvora, tedy i zvířata.

Do doby, než budeme mít novou legislativu, je samozřejmě nutné alespoň vynucovat dodržování té stávající. Zemědělci jsou živitelé našich národů, živitelé tohoto kontinentu. My politici musíme zemědělcům garantovat nastavení přechodného období a finanční pomoc na náklady pro zajištění vhodných podmínek transportu zvířat. To je podle mě cesta k vyváženému řešení pro zemědělce i pro zvířata.

 


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2022 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign