Na co jsou určeny prostředky fondu ESF+?

Čtvrtek 25. 2. 2021, Michaela Šojdrová

Řadu občanských organizací i politiků znepokojil záměr české vlády snížit podíl financí čerpaných prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti (FS). Právem. Vláda podceňuje význam služeb sociální prevence navzdory doporučení Evropské komise i organizací, které působí v této oblasti. Společně s kolegyněmi z KDU-ČSL, senátorkou Šárkou Jelínkovou a poslankyní Pavlou Golasowskou jsme zorganizovaly kulatý stůl, jehož cílem bylo ukázat, že česká vláda nemůže vyměnit celou škálu sociálních služeb a programů prevence za dálnice nebo vodní cesty.

Rozpočet ESF+ na období 2021-2027 je 99,2 miliard EUR v běžných cenách. Evropský parlament a zástupci členských států, včetně ČR uzavřeli v lednu 2021 trialogovou dohodu, v rámci které se shodli na tom, že každý členských stát musí investovat z ESF +:

 

25 %   na podporu nejzranitelnějších osob, které trpí ztrátou pracovních míst a snižováním příjmů včetně inkluze vyloučených skupin.

3 % na materiální a humanitární pomoc nejchudším osobám.

12,5 % na podporu zaměstnanosti mladých (15-29 let) a jejich zvýšení kvalifikace – jedná se až o 18 milionu mladých lidí.

 

Členské státy s úrovní dětské chudoby nad průměrem EU by měly investovat do dětí zasažených krizí alespoň 5% svých zdrojů z ESF +. Všechny ostatní členské státy musí vyčlenit přiměřené množství svých zdrojů z ESF + na cílená opatření v boji proti dětské chudobě. Zbytek je flexibilní a členské státy si mohou přerozdělit, jak potřebují.

Česká vláda, pokud chce čerpat z ESF+, musí dodržet dohodu, na které se sama podílela a dodržovat pravidla čerpání. Je to základní pravidlo, které platí pro čerpání všech dotací.

ESF+ představuje hlavní nástroj EU na podporu pracovních míst a sociálního začleňování. Pomáhá lidem najít si novou či lepší práci, slouží k integraci znevýhodněných osob do společnosti a zajišťuje rovnější příležitosti pro všechny. Bez ohledu na to, zda jde o ty, kteří práci mají, nebo o nezaměstnané, mladé či starší osoby, fond investuje do Evropanů a jejich dovedností.

Každý rok pomáhá ESF okolo 10 milionům lidí najít si práci, nebo zvýšit svou kvalifikaci, aby na trhu práce lépe uspěli.

Připojuji se proto k podpoře toho, aby financování sociálních služeb v ČR bylo dostatečné i vzhledem k dopadům pandemie COVID-19. Evropské fondy počítají s podporou zaměstnanosti, zranitelných skupin,  včetně ohrožených dětí, pamatují na sociální soudržnost a i na doplnění digitálních dovedností  a vybavenosti.  

 


Galerie:


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2021 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign