Nová legislativa o životních podmínkách hospodářských zvířat musí být konzultována s chovateli

Pátek 13. 5. 2022,

TISKOVÁ ZPRÁVA

Evropská komise představila europoslancům ve výboru AGRI zprávu o používání ukazatelů pro dobré  životní podmínky zvířat na úrovni zemědělských podniků, která zatím obsahuje více otázek než odpovědí.  

Zpráva vznikla za situace, kdy roste zájem občanů o kvalitu potravin i o podmínky života hospodářských zvířat, a Komise má v příštím roce předložit novou legislativu, která by to měla reflektovat.

„Pokud chceme zlepšit životní podmínky hospodářských zvířat,  musíme se také ptát  zemědělců-chovatelů. Pro vytvoření dobré legislativy nám jednoduše chybí fakta z praxe. Potřebujeme vědět, jak se chovatelé dívají na stávající legislativu, co očekávají od té nové a co by je více motivovalo ke zlepšení životních podmínek zvířat i ve velkých chovech,“ komentuje prezentaci Michaela Šojdrová (EPP, KDU-ČSL), členka výboru AGRI.

EU a její členské státy čelí problémům při posuzování souladu s požadavky na dobré životní podmínky zvířat na úrovni zemědělských podniků i při posuzování trendů v této oblasti.

Studie se zaměřila na 7 členských států (včetně ČR) a na vybrané druhy zvířat. Konstatuje, že měření dobrých životních podmínek hospodářských zvířat (animal welfare) je velmi těžké, z důvodu různorodosti provádění legislativy v jednotlivých státech.

„Požádala jsem Komisi, aby plnila svoji roli a prováděla důslednou kontrolu implementace stávajících pravidel, dokud nebudou přijata nová. Očekávám, že Komise dodrží svůj slib a novou legislativu nám v 2023 předloží.  Komisi jsem také vyzvala, aby zapojila chovatele do procesu přípravy nové legislativy. Bez pochopení jejich potřeb a postojů k žádnému zlepšení nedojde,“ dodala Šojdrová.

 


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2023 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál | Změnit nastavení cookies

Hexadesign