Větší, dostupnější a flexibilnější Evropský sociální fond

Středa 16. 1. 2019,

Tisková zpráva , Štrasburk

Evropský parlament dnes schválil novou podobu Evropského sociálního fondu, díky kterému bylo jen od roku 2014 v České republice investováno do rozvoje trhu práce více než 4 miliardy euro. Od roku 2021 by nový fond s označením plus měl být v členských státech ještě lépe využitelný díky zjednodušení pravidel.

 

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která působí ve výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost, vítá především zachování flexibility pro členské státy, jak peníze využít: „Každá země EU se potýká s jinými problémy na trhu práce a specifiky ve vzdělávání. Je proto vhodné nastavit co největší flexibilitu pro využití finanční pomoci z EU na potřebné projekty. Díky sloučení několika stávajících fondů pod jeden a zjednodušení pravidel, půjdou peníze tam, kde jsou v České republice nejvíce potřeba.“

Evropský parlament během jednání o podobě Evropského sociálního fondu po roce 2021 prosadil, aby každý členský stát vyčlenil alespoň 5 % finančních prostředků z fondu na zajištění rovného přístupu dětí k bezplatnému vzdělání, zdravotní péči, bydlení a ke stravě. Michaela Šojdrová to komentuje: „Zajištění adekvátní péče o děti je starostí především členských států. EU tímto programem zdůrazňuje děti jako prioritu. Využití peněz z ESF+ na tzv. dětskou záruku podporuji, ale pouze pokud bude zachována možnost každého státu určit si, kam peníze půjdou. Prostředky EU by měly řešit nejpalčivějších otázky v souvislosti s ohrožením dětí chudobou. Každá země řeší trochu jiné problémy. V České republice tak například bude nadále možné finančně podpořit dětské skupiny, mikrojesle, vzdělávací programy nebo pomoc postiženým osobám. Chci zdůraznit návrh Evropského parlamentu na rozšíření opatření na slaďování rodičovského a profesního života a finanční podporu na péči o seniory.“

Evropský sociální fond + do sebe začlení programy EU na podporu zaměstnanosti mladých lidí, pomoc nejchudším, rozvoj sociálních inovací a zdravotní péče. Cílem je zvýšit flexibilitu států, jak peníze čerpat a naopak snížit administrativní zátěž zastřešením více priorit pod jeden fond. Komise navrhuje přidělit na ESF+ v příštím finačním odbobí 101 miliard eur.


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Facebook
Twitter
Instagram
Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2022 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál

Hexadesign