Všichni mladí farmáři, kteří přijeli do Evropského parlamentu na soutěž Mladý farmář jsou pro mě vítězové!

Pátek 9. 12. 2022,

Tématem 8. evropského kongresu Mladých farmářů byla role mladých farmářů v udržení potravinové bezpečnosti a ocenění jejich každodenní tvrdé práce. Kongres přivítal přes 300 zemědělců z celé Evropy, vyzdvihl klíčovou roli zemědělců v zajištění udržitelného evropského zemědělství a vyhlásil tři nejlepší inovativní projekty farmářů do 40 let. 

Všechny přihlášené projekty letošního kongresu byly spojeny s inovacemi: nové metody, nové formy technologií, chytré zemědělství, inovativní přístupy k zapojení různých aktérů napříč potravinovým hodnotovým řetězcem, zlepšení transparentnosti a sledovatelnosti potravinářských produktů a nové způsoby sdílení znalostí a informací.

Je důležité sledovat a podporovat pokroky v zemědělství, ale zároveň bych ráda osobně ocenila tradiční způsob hospodaření, který i nadále probíhá v podmínkách, které se zásadně mění – ať jde o klimatické změny, ekonomické krize nebo aktuální silné dopady války na Ukrajině,“ uvedla Michaela Šojdrová.

Mladých lidí aktivně pracujících v zemědělství reálně ubývá – pouze 20 % všech farmářů je mladších 40 let. Zemědělci musí neustále reagovat na nové změny v jejich živnosti jako je nízký přístup k orné půdě a úvěrům, digitální inovace nebo zavádění nových technologií. Na produktech zemědělství je závislá celá společnost, je tedy zásadní udržet práci v zemědělství pro mladé lidi atraktivní. Jedním z nástrojů EU by měly být granty na zahájení činnosti a podpory příjmů.

Musíme zajistit, že mladé generaci zemědělců poskytneme základní jistoty, kterými jsou ekonomické a sociální zabezpečení a zároveň jim pomůžeme zorientovat se v podpoře, kterou již nyní mohou pro svoji činnost dostat,“ dodává Michaela Šojdrová.

Soutěž Evropského mladého farmáře bude vyhlášena i v roce 2023, aby i nadále pomáhala vytvářet takové podmínky, které zajistí zemědělskému odvětví adekvátní ocenění a podporu. Letošní kongres ukázal, jak důležité je sdílení a předávání informací mezi mladými zemědělci.

Projekt Zlatá farma, se kterým šla do soutěže vítězka českého národního kola Zlata Ronzová-Mádrová, byl hodnocen jako jeden z nejlepších a skvěle reprezentoval mladé české farmáře,“ uzavírá Michaela Šojdrová, členka výboru AGRI a ambasadorka Evropského kongresu mladých farmářů. 


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2024 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál | Změnit nastavení cookies

Hexadesign