Zprávy

Šojdrová: Přístupnější audiovizuální služby pro neslyšící

Pátek 30.9.2016 Tiskové zprávy CULT EP

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) v Evropském parlamentu přivítala zástupce neslyšících z České republiky a vyslechla si jejich příspěvky do probíhající diskuse o revizi audiovizuální směrnice.

Setkání se zástupci neslyšících občanů ČR v Evropském parlamentu

„Povinností Evropského parlamentu je pomáhat neslyšícím překonávat překážky, kterým čelí v každodenním životě. Jednou z nich je například i nemožnost sledovat televizní vysílání a další videozáznamy bez titulků či překladu do znakové řeči. Za nedostatek nového návrhu Komise považuji chybějící povinnost poskytovatelů vysílání zpřístupnit audiovizuálního vysílání neslyšícím a zrakově postiženým. Mým cílem proto bude tento nedostatek napravit,“ říká Michaela Šojdrová, místopředsedkyně výboru EP pro kulturu a vzdělávání, na jehož půdě se směrnice projednává.

I když je v řadě členských států, včetně České republiky, zpřístupnění vysílání pro neslyšící upraveno zákonem, praxe je často nedostatečná. A tak, i když například veřejnoprávní televize nabízí možnost sledování pořadů s titulky, u komerčních televizních stanic je tato praxe spíše výjimkou. Řada soukromých poskytovatelů televizního vysílání navíc možnost zapnout titulky nenabízí ani u již otitulkovaných pořadů. Přitom vývoj v zahraničí ukazuje, že otitulkování televizních pořadů nebrání žádné technické překážky. Jde jen o vůli poskytovatelů televizního vysílání tuto možnost poskytnout.

„Jsem velmi ráda, že jsem si mohla vyslechnout názory zástupkyně Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob, Šárky Prokopiusové, a zástupců České unie neslyšících, Martina Nováka a Kamily Spěvákové, angažujících se v pomoci neslyšícím seniorům. Postižení neslyšících není vidět a je proto pro ně těžší najít pomoc veřejnosti,“ dodává Michaela Šojdrová.


Fotogalerie:Sdílet zprávu