PODPUJI NAŠE FARMÁŘE A INOVACE V ZEMĚDĚLSTVÍ

Pondělí 20. 5. 2024,

Zasazuji se o cílenou podporu mladých farmářů a inovací v zemědělství. Chceme mít dostatek zdravých a dostupných potravin, které jsou vypěstované na naší zemi. Potřebujeme účinné zbraně v boji proti suchu a nálším následkům klimatických změn. 

Potravinová bezpečnost

Důležitost zemědělství potvrzuje skutečnost, že Společná zemědělská politika (SZP) je nejstarší politikou EU. Nicméně nesmí zemědělcům přinášet administrativní zátěž ani ohrožovat jejich soběstačnost ve prospěch ekologických opatření. Proto jsme v Evropském parlamentu schválili balíček zjednodušujících opatření pro SZP, který má za cíl snížit administrativní zátěž pro zemědělce. Malí zemědělci tvoří 65 % příjemců SZP, avšak obhospodařují pouze asi 10 % celkové zemědělské plochy. Tato opatření usnadní práci mnoha zemědělcům a vnitrostátním správním orgánům.

Válka na Ukrajině má dopad na zemědělský sektor a potravinovou bezpečnost v mnoha ohledech. Je důležité Ukrajině poskytovat pomoc tak dlouho, dokud ji bude potřebovat. Zároveň je však nutné podporovat i naše vlastní zemědělce. Proto jsme prosadili opatření proti nadměrným dovozům obilí do EU při prodloužení liberalizace obchodu s Ukrajinou.

Již dlouhodobě naléhám na Evropskou komisi, aby zavedla cla na dovoz obilí z Ruska a Běloruska. Ačkoliv dovoz obilí, olejnin a jejich produktů z Ruska a Běloruska představuje pouze asi 1 % celkového objemu trhu EU, jedná se o důležitý signál jak pro ruského agresora, tak pro naše zemědělce.

Inovace v zemědělství 

Investice do špičkových technologií a přístup k nim jsou klíčové pro udržení konkurenceschopnosti evropského zemědělství na globálním trhu, zachování vysokých standardů a podporu udržitelných výrobních metod. Rozhodování založené na vědeckých poznatcích a využívání nových technologií otevírá lepší cesty k udržitelnějšímu zemědělskému sektoru. V Evropském parlamentu jsem otevřela téma nových šlechtitelských technik (NGTs) a vyjednala za skupinu EPP pravidla pro jejich využití v EU. Potřebujeme plodiny s vyššími výnosy, odolnější vůči výkyvům počasí a škůdcům. Nové odrůdy umožní zemědělcům používat méně umělých hnojiv a také pesticidů a zaručí udržitelnější a odolnější potravinový systém.

Podpora mladých (a malých a středních) farmářů

V České republice máme mnoho inspirativních příkladů využití nových technologií a inovací. Například Matěj Sklenář z rodinné farmy Ráječek u Brna získal ocenění za nejlepší digitální projekt na Evropském kongresu mladých farmářů. Jsem hrdá, že se mohu účastnit a podílet se na organizaci tohoto kongresu již čtvrtým rokem.

 


Chcete vědět aktuality z mého působení v Evropském parlamentu i v Česku?

Poslanecký klub ELS
Evropský parlament
KDU-ČSL

Michaela Šojdrová, © 2024 · Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | RSS kanál | Změnit nastavení cookies

Hexadesign